O projekcie

metropolia

 

Metropolia składa się z położonych blisko siebie miast, połączonych więziami społecznymi, kulturowymi  i gospodarczymi. Miasta te tworzą wspólny układ przestrzenny, którego kształt wpływa na jakość i koszty życia, możliwość rozwoju biznesu i zaspokajanie innych potrzeb. Metropolia może być eko wtedy, gdy przyjmowane i rozwijane są takie rozwiązania, które sprzyjają zachowaniu czystego środowiska i zdrowym warunkom życia mieszkańców.

Ekologiczne zarządzanie przestrzenią metropolitalną to takie podejmowanie decyzji dotyczących poszczególnych dzielnic, miast i całości metropolii, które godzi potrzeby mieszkańców z wymaganiami środowiska przyrodniczego, przy uwzględnieniu rozwoju gospodarczego i współczesnych standardów komunikacji społecznej. Czyli jest to zarządzanie zgodne z koncepcją zrównoważonego, trwałego rozwoju (sustainable development).

W ramach inicjowanych przez nas zajęć, seminariów i debat mówimy o rozwiązaniach energooszczędnych, zielonych domach, terenach zielonych, transporcie indywidualnym i zbiorowym, o miejskich śmieciach i smrodach, o architekturze i urbanistyce uwzględniającej rozwiązania zdrowe, przyjazne, a przynajmniej nieuciążliwe. Chcemy na podstawie tych działań tworzyć programy, które będą podstawą nowej edukacji.

Sylabus EkoMiasta  to jedno z rozwinięć  projektu EkoMetropolia. Na stronie internetowej projektu  będziemy prezentować propozycje i  rejestrować działania oraz tworzyć platformę do wymiany myśli i projektów. Chcemy korzystać i prezentować dobre praktyki, które przyniosły korzyści i rozwiązywały problemy w najbliższej okolicy i najdalszych zakamarkach świata. Będziemy prezentować osoby i organizacje z naszego regionu, którym bliska jest idea działania na rzecz dobra wspólnego. Nasze myślenie o mieście charakteryzuje się zasadami równoprawności  podmiotów i subsydiarności.

Sylabus EkoMiasta skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli oraz do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale mamy nadzieję, że może zainteresować także inne grupy odbiorców. Liczymy szczególnie na aktywne zainteresowanie przedstawicieli pomorskiej inteligencji kreatywnej i aktywistów.

Istnieje wiele scenariuszy lekcyjnych i rozkładów materiałów obejmujących szeroko rozumianą problematykę ekologiczną. Na tej stronie chcemy prezentować przede wszystkim rozwiązania najnowsze, często innowacyjne,  niszowe i dotyczące raczej nieformalnej edukacji, ale ważne dla orientacji w świecie, który nas otacza i dla naszej przyszłości. To podpowiedzi, inspiracje i sugestie do wykorzystania na zająciach szkolnych, a najlepiej do nawiązania kontaktu i zastosowania w praktyce.   Pokazując ciekawe rozwiązania i dobre praktyki w wybranych miastach zachęcamy do twórczego naśladowania i zmian na lepsze.

W pierwszej kolejności proponujemy partię wybranych informacji w czterech działach skoncentrowanych wokół zagadnień: klimatu, transportu, przyrody w mieście i żywności. Zapraszamy do działu aktualności, w którym będziemy informować o najciekawszych, naszym zdaniem, nowych pomysłach i wydarzeniach z zakresu ekologicznego myślenia o mieście. Tam, gdzie tylko możliwe, będziemy odsyłać do lokalnych organizacji i osób, które najlepiej potrafią rozwinąć prezentowane zagadnienia. Będziemy prezentować aktywistów, których działalność stanowi wartość dodaną dla otoczenia. Sylabusy będą na bieżąco uaktualniane i rozwijane. Wpisy i artykuły mogą być komentowane, liczymy na uwagi, które pozwolą podnieść jakość projektu. W przypadku zainteresowania naszym pomysłem planujemy kolejne sylabusy (m.in. planowanie przestrzenne i energia).

Zapraszamy do współpracy: prezentacji pomysłów, dyskusji i działania. Razem jest eko.

Fundacja Pomysłodalnia

wfos

 

pomyslodalnia@gmail.com