Żywność

Świadome korzystanie z zasobów naturalnych otoczenia wpływa na klimat, podnosi poziom zdrowotny społeczności i wskaźniki ekonomiczne. Lokalni producenci mają pozainstytucjonalne gwarancje dla prowadzenia ekologicznych gospodarstw, skrócenie łańcucha  pośredników między producentem  a finalnym konsumentem tworzy nowe relacje społeczne. Podnoszenie świadomości żywieniowej jest dzisiaj jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi stoi odpowiedzialna część ludzkości.