Transport

Wyzwanie przed jakim stoją miasta europejskie to pogodzenie rozwoju gospodarczego i potrzeb komunikacyjnych z poprawą jakości życia mieszkańców, ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Szacuje się, że transport w miastach generuje 31% emisji szkodliwych dla środowiska. Zrównoważony, ekologiczny transport to zdrowa hierarchia transportu w mieście, transport publiczny i zmniejszenie ilości samochodów w ruchu miejskim, ułatwienia dla pieszych, rozwój infrastruktury dla rowerów i czyste paliwa.